If you would like to collect this book from the shop in Kalk Bay, please email or phone us to make arrangements.

Select your currency

SKU: 303600|~CSV~||~CSV~|Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische, Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldenspraek; (Eerste Deel)|~CSV~||~CSV~|Reinier Boitet|~CSV~||~CSV~|1943|~CSV~|...Vervattende eene geleerde en leerzaeme Uitbeelding en Beschryving van alle Deugden, Ondeugden, Gengentheden, Bedryven, Hartstogien, Kunsten, Leeringen en Zinnelykheden dier aeloude Volkeren... Crack to the hinge. Numerous fine engravings. Binding worn Good to fair Hardcover |~CSV~||~CSV~|4200|~CSV~|Fiction & Poetry|~CSV~|Prints|~CSV~|a|~CSV~|Fiction & Poetry;Prints|~CSV~||~CSV~||~CSV~|Delft|~CSV~|Hardcover|~CSV~|Book|~CSV~|Good to fair|~CSV~||~CSV~||~CSV~||~CSV~|N|~CSV~||~CSV~|Y|~CSV~||~CSV~||~CSV~|N|~CSV~||~CSV~| Tag: